PRAYER FOR IGBO RENEWAL

PRAYER FOR IGBO RENEWAL

O God, you created all humanity and willed to save them in their kinds. We the Igbo of Nigeria, acknowledge the industriousness and courage with which you blessed us. We regret our weakness, expressed in selfishness, individualism, inordinate ambition and relegation of our land.

We are scattered to other cities in search of pastures deprived of us by Nigeria and Igbo rulers. Today, because of kidnapping, lack and insecurity, our children have run away and become builders of other cities than ours. We have lost our language, identity and position, and become the minority, the anonymous and the despised in Nigeria we build.

Give us courage to change our attitudes, and to love ourselves as children of one race and language. Remove from Igbo leaders, insatiable spirit for money, selfishness and individualism.  Make them like Moses, to lead and serve for the good of their people.

May all Igbo, in spite of state creation and religion be united in one spirit, one voice and love, to pursue their destiny as one undivided family, so we may first liberate ourselves from ourselves.  

This we ask through Christ our Lord. Amen.

EKPERE MAKA NNWOGHA NDIGBO

O Chukwu, gi kere mba nile ma burukwa n’uche izoputa ha n’udi ha. Anyi bu ndi Igbo Naijiria, nabatara mgbasike n’oru na obi dimkpa nke I ji gozie anyi. Anyi na echeghari n’adighi ike anyi nile, nke na-egosiputa n’icho so nke onwe ya, ikpa n’isi n’isi, oke ochicho, mgba okpuru, na iweda ala anyi.

Anyi gbasasiri n’obodo ndi ozo icho ihe eji ebi ndu, nke obodo Naijiria na ndi ochichi Igbo napuru anyi. Taa, n’ihi ntoro, uko na enweghi nchekwa, umu anyi agbafuchaala, buruzie ndi nwulite obodo  ndi ozo ma hapu nke anyi. Anyi atufuola asusu, ejiri mara na okwa anyi, ma buru ndi kacha nta, ndi na-enweghi aha na ndi e ledara anya n’Naijiria anyi na-ewuli.

Nye anyi ike obi, igbanwo omume anyi, na ihurita onwe anyi n’anya, dika umu otu obodo na otu asusu. Wepuru ndi ndu Igbo mmuo afo eju-eju nke ego, icho so nke onwe ya na ikpa n’isi n’isi.   Mee ka ha dika Mosisi, na-edu na na-agba odibo maka odimma  ndi nke ha.

Mee ka ndi niile bu ndi Igbo, na-agbanyeghi nkewapu ochichi na ekpukpere chi, jikota onu n’otu mmuo, otu olu, na ihunanya, na-achuso ekere ndu ha ka otu ezinulo na-enwghi nkewa, ka anyi nwee ike ibu uzo zoputa onwe anyi n’aka onwe anyi.                                                Anyi n’ario nke a site na Kristi onye nwe anyi. Ya mee.

Related posts

Leave a Comment